Thay đổi tên skype live – Cách đổi mới nhất năm 2022

Thay đổi tên skype live – Skype  là một trong những ứng dụng hội nghị truyền hình đi kèm với một loạt những tùy chọn cá nhân hóa. Ứng dụng này là một trong những cách tuyệt vời để giữ liên lạc với bạn bè và gia đình ở trên khắp thế giới. Trong bài viết này, bongvip sẽ đề cập đến tên người dùng Skype của anh em là gì và liệu có thể thay đổi nó hay không?

Thay đổi tên skype live

Thay đổi tên skype – Cách làm nhanh chóng

Thay đổi tên skype live – Tên skype được hiểu như nào?

Tên skype username được tạo khi anh em tạo tài khoản skype lần đầu tiên ở trên ứng dụng này. Tên người dùng này được gắn với ID mà anh em tạo tài khoản. ID Skype của anh em là một chuỗi chữ và số được tạo tự động dựa trên họ và tên của anh em. Anh em cũng sẽ được lựa chọn để chọn một ID đã tạo. Nếu ID có sẵn, nó sẽ được chỉ định cho anh em chọn vào.

ID Skype của anh em sẽ giống với tên người dùng. Tất cả đều chỉ là từ đồng nghĩa của cùng một thứ mà thôi. Tuy nhiên, tên của anh em sẽ không giống với tên display name.

Thay đổi tên skype live – Tên hiển thị trên skype là gì?

Tên hiển thị trên skype của anh em là những gì người dùng nhìn thấy khi họ nhìn anh em ở trên ứng dụng. Trong khi tên skype của anh em có thể được sử dụng để dễ dàng xác định vị trí tài khoản của anh em. Tên hiển thị là tên chủ yếu xuất hiện trên tài khoản của anh em. Đây thường sẽ là tên hợp pháp của anh em và được điền vào khi thiết lập tài khoản của anh em.

Có thể thay đổi tên skype live của mình hay không?

Không may, thay đổi tên skype live  không cho phép anh em thay đổi tên người dùng (username) khi mà tài khoản của anh em được tạo. Tên người dùng của anh em được sử dụng để định vị hồ sơ của anh em ở trên ứng dụng. Khi anh em tạo tài khoản, không có cách nào để chỉnh sửa tên người dùng của mình cả. Tên người dùng này được liên kết với ID email mà anh em đã sử dụng khi đăng ký tài khoản.

Tuy nhiên, để có được một tên người Skype mới, anh em sẽ tạo một tài khoản mới. Khi mà tạo tài khoản ở trên skype, anh em có thể chọn tên người dùng mà mình mong muốn. Điều này cũng phụ thuộc vào tình trạng sẵn có ở ứng dụng. Vì tên người dùng được gắn với ID email của anh em. Anh em cần tạo tài khoản bằng ID email khác để có tên người dùng Skype mới tại đây.

Mặc dù anh em không thể thay đổi tên người dùng Skype của mình, nhưng anh em có thể thay đổi được tên hiển thị. Như đã đề cập ở bên trên, đây sẽ là tên xuất hiện chủ yếu trên tài khoản của anh em. Anh em có thể thay đổi tên hiển thị của mình bao nhiêu lần tùy theo ý thích của mình.

Anh em có thể thay đổi tên hiển thị ở trên ứng dụng skype dành cho thiết bị di động cũng như là máy tính cá nhân. Anh em cần làm theo hướng dẫn ở bên dưới để tìm hiểu cách thực hiện tại đây nhé.

Có thể thay đổi tên skype

Cách bước thực hiện đổi tên skype

Thay đổi tên skype live ở trên máy tính

Để thay đổi tên hiển thị skype của anh em ở trên PC, hãy khởi chạy ứng dụng và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của anh em. Bây giờ, hãy nhấp vào ảnh hồ sơ ở góc trên cùng bên trái của ứng dụng và chọn ‘Skype profile’’ này. Tiếp theo, anh em nhấp vào nút “Edit” ở bên cạnh tên của mình. Anh em có thể tiếp tục và thay đổi tên theo ý thích của mình.

Sau khi mà hoàn tất, hãy nhấp vào dấu tích bên cạnh tên của anh em. Tên hiển thị mới của anh em đã được đặt. Đây là những gì người dùng sẽ thấy khi anh em truy cập hồ sơ của chính mình.

Thay đổi tên skype live ở trên ứng dụng di động

Để thay đổi tên skype live ở trên ứng dụng skype dành cho thiết bị di động. Anh em hãy khởi chạy ứng dụng và đăng nhập bằng thông tin đăng nhập của chính mình. Sau đó, hãy nhấn vào ảnh hồ sơ của mình ở đầu ứng dụng vào chọn “skype profile”.

Tiếp theo là nhấn vào nút Edit ở bên cạnh tên của mình. Anh em có thể tiếp tục và thay đổi tên của mình. Sau khi mà hoàn tất, hãy nhấn vào dấu tích bên cạnh tên của anh em. Tên hiển thị mới của anh em đã được đặt. Đây là những gì người dùng sẽ thấy khi anh em truy cập hồ sơ của chính mình.

Tên người dùng skype của anh em được tạo khi anh em đăng ký ứng dụng lần đầu. Đây sẽ là một trong những cách dễ nhất để tìm ai đó ở trên ứng dụng này. Tên người dùng này của anh em là duy nhất dành cho anh em. Điều đó có nghĩa là khi nhập tên người dùng vào tìm kiếm, sẽ đưa người dùng trực tiếp đến tài khoản của anh em.

Kết luận

Bongvip đã đề cập ở trên, anh em không thể thay đổi tên skype live của mình sau khi tài khoản đó đã được tạo. Cách duy nhất làm như vậy là anh em sẽ tạo cho mình một tài khoản mới. Vì vậy, anh em hãy đảm bảo tạo một tài khoản bằng ID email của chính mình.